L&D MANAGER – Life @Base.vn

Người tạo ra và thực thi chiến lược cho Base Academy và Base for Education – Người đưa Base.vn đến gần hơn với khách hàng, sinh viên, nội bộ.

KEY RESPONSIBILITIES

 • Create and execute learning strategies and programs for BASE ACADEMY
 • Evaluate individual and organizational development needs from Baser
 • Implement various learning methods companywide (e.g. coaching, job-shadowing, online training)
 • Design and deliver E-learning courses, workshops and other trainings: Inbound sales, Customer journey,…
 • Assess the success of development plans and help employees make the most of learning opportunities
 • Help managers develop their team members through career pathing
 • Hire and oversee training and L&D Specialist.

Our Culture- Where Career and Passion come together

 • An opportunity to work with others that have your back every step of the way
 • Opportunities to make a difference both inside and outside of our walls
 • Being treated like you are more than the work you do.
 • Open and comfortable working environment
 • We believe in work-life balance, and are committed to keeping the workload in alignment with this value.
 • Shared experiences and meaningful offsites
 • Healthy drinks and snacks for whenever you need sustenance

Requirement: 

 • Proven experience as an L&D Manager, Training Manager or similar
 • Current knowledge of effective learning and development methods
 • Familiarity with e-learning platforms and practices
 • Experience in project management and budgeting
 • Proficient in MS Office and Learning Management Systems (LMS)
 • Excellent communication and negotiation skills; sharp business acumen
 • Ability to build rapport with employees and vendors
 • BSc/BA in Business, Psychology or a related field
 • Professional certification (e.g. CPLP) is a plus
Business Consultant
"Khi bạn làm cho startup, đặc biệt là startup công nghệ lĩnh vực B2B SaaS, bạn sẽ thấy mọi thứ thay đổi rất nhanh. Làm ở Base khiến mình cảm thấy mình phát triển rất nhanh, tất cả mọi người đều có growth-mindset và tinh thần customer-centric (đặt khách hàng là trung tâm)"
Business Consultant
"Base trao quyền cho mình. Đối với một sinh viên mới ra trường như mình: Được làm việc trong ngành B2B và làm việc trực tiếp với các anh chị là chủ doanh nghiệp là một cơ hội to lớn chưa từng thấy. Khách hàng cũng là thầy, là mentor, là bạn!"
Business Consultant
"Ở đâu cũng vậy. Gian nan thử vàng, lửa thử sức. Ở Base thêm nữa là thử sự bền bỉ không chịu bỏ cuộc. Kết quả bạn nhận được hôm nay đều là sự gieo trồng của chăm chỉ, bền bỉ và ham học hỏi."
Business Consulting Manager
"Không có nơi tốt nhất! Chỉ có những nơi mà ở đó, ta liên tục được đẩy tới những giới hạn mới, nhưng vấn luôn được là chính mình. Những năm tháng qua, mình đã may mắn được ”sống“ ở Base - Một nơi như thế."
CÔNG VIỆC ĐƯỢC YÊU THÍCH
CÔNG VIỆC PHỤC VỤ 5000+ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM